Førerkort til buss

Denne klassen gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører. Klassen gjelder også for føring av leddbuss. Minstealderen for klasse D er 24 år.

Klasse D gjelder også for førerrett i klasse B. For å kunne avlegge førerprøve i klasse D, må kandidaten allerede ha førerett klasse B.

Fra 19. januar 2013 ble minstealderen for buss (klasse D og DE) hevet til 24 år. Minstealderen er lavere for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Dersom du skal kjøre buss i yrkesmessig sammenheng, må du også ha yrkessjåførutdanning. For nærmere informasjon se Statens vegvesens sider om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy.

Klasse D gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter buss.

Klasse D gir førerrettighet også for:

  • traktor med eller uten tilhenger når klasse D er tatt før 1. januar 2005.
  • motorredskap når klasse D er tatt før 1. januar 2005.
  • tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt høyst 2000 kg hhv 3500 kg når D er tatt før 1. januar 1997.

For å kunne avlegge førerprøve i klasse D, må kandidaten allerede ha førerrett i klasse B.

Klasse DE (buss med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter buss.

Klasse DE gjelder også for førerrett i klasse BE.

Før trekking må du alltid kontrollere bussens vognkort for å finne ut hva som er bussens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Denne vekten må ikke overskrides.

Tilhenger etter buss tillates ikke brukt til persontransport.

Klasse DE ervervet før 1. januar 1997, gav samtidig til å føre «stempelbil» (som senere ble klasse C1/C1E) For å videreføre denne klasse C1E, måtte klasse DE fornyes før utløpsdato. Ble klasse DE ikke fornyet innen utløpsdato, falt klasse C1E bort.

Klasse B vil etter at du har tatt klasse DE, bli utvidet til klasse BE. Klasse DE gir førerrettigheter også i klasse D1E. Klasse DE gir ikke C1E eller CE hvis du har eller siden tar klasse C1 eller C.

Minstealderen for buss (klasse D og DE) er i dag hevet til 24 år. Minstealderen er lavere hvis kandidaten gjennomfører obligatorisk yrkessjåførutdannelse.

For nærmere informasjon se Statens vegvesens sider om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy.